Zarządzenie Nr 68/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: nieskorzytsania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf