Uchwała Nr XXXIV/251/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Pobierz uchwałe w formacie pdf