Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013

Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013 - o wydaniu postanowienia w któym nie stwierdzno potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsiewzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w północna zachodniej częsci miasta"

Pobierz teskt zawiadomienia - format pdf