Uchwała Nr XXXIV/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
Ze względu na rozmiary planu - plan przygotowany w formacie jpg.
Pobierz Plan Granic Ochrony Konserwatorskiej - format jpg
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 1
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 2
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 3
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 4
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 5
Pobierz Program Rewitalizacji Pleszewa w formacie pdf - częsc 6