Obwieszczenie AU.6733.3.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ W UL. PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/2 (AM.5), 1532/1 (AM.6), 1532/3 (AM.9) OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf