Obwieszczenie AU.6721.64.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6721.64.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.
 
Pobierz dokument - format pdf