Zarządzenie Nr 88/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finanasowego.

Pobierz dokument - format pdf