Zawiadomienie GK.6220.23.2013.MCh z dnia 11-09-2013

Zawiadomienie GK.6220.23.2013.MCh z dnia 11-09-2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf