Zarządzenie Nr 89/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2013 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 
Pobierz dokument - format pdf