Obwieszczenie AU.6733.8.2013 z dnia 30 września 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 12 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf