Uchwała nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf