Uchwała nr XXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 20 maja 2011 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Sport Pleszew sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf