Uchwała nr XXVIII/350/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/350/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2015.

Pobierz dokument - format pdf