Zarządzenie Nr 100/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf