Ogłoszenie z dnia 07-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-10-2013 o sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/11 o powierzchni 966 m².
 
Pobierz dokument - format pdf