Zarządzenie Nr 106/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 106/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych na cele rolnicze stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf