Zarządzenie Nr 109/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 109/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf