Zarządzenie Nr 62/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf