Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 5 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 5 listopada 2013r o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku.
 
Pobierz dokument - format pdf