Zarządzenie Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 
Pobierz dokument - format pdf