Zarządzenie Nr 119/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 119/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 
Pobierz dokument - format pdf