Zarządzenie Nr 123/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 123/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf