Zarządzenie Nr 128/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 128/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Pobierz dokument - format pdf