Uchwała Nr XXXVI/275/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf