Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031940/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 77/2 o pow. 0,1233 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf