Uchwała Nr XXXV/267/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf