Uchwała Nr SO 0952/II/42/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0952/II/42/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf