Zarządzenie Nr 124/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 124/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 104 /VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów.

Pobierz dokument - format pdf