Zarządzenie Nr 126/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 126/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf