Zarządzenie Nr 131/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 131/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf