Uchwała nr XXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf