Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf