Uchwała nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf