Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf