Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf