Zarządzenie Nr 137/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 137/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówień publicznych, w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew", współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Pobierz dokument - format pdf