Obwieszczenie AU.6721.2.2014 z dnia 03.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.2.2014 z dnia 03.01.2014 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf