Uchwała nr XXX/365/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/365/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 
Pobierz dokument - format pdf