Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf