Uchwała nr XXX/376/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/376/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf