Obwieszczenie AU.6733.12.2013 z dnia 02.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013 z dnia 02.01.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW).

Pobierz dokument - format pdf