Wykaz z dnia 21.01.2014

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz przekazanie na własność budynków na rzecz obecnego użytkownika.

Pobierz dokument - format pdf