Obwieszczenie AU.6733.11.2013.2014 z dnia 20.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2013.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 639022P NA DZIAŁKACH NR 92, 93, 94, 95, AM–1, OBRĘB PACANOWICE, DZ. NR 96, 52, AM-2, OBRĘB PACANOWICE, DZ. NR 242, AM-2, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf