Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 20.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW).

Pobierz dokument - format pdf