Zarządzenie Nr 144/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 144/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów służących rozliczeniu udzielonych dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf