Zawiadomienie GK.6220.4.2013.MCh z dnia 10.02.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.2013.MCh z dnia 10.02.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf