Zawiadomienie GK.6220.2.5.2013.MCh z dnia 10.02.2014

Zawiadomienie GK.6220.2.5.2013.MCh z dnia 10.02.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekarzew i Suchorzew.
 
Pobierz dokument - format pdf