Zarządzenie Nr 7/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf