Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 11.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 11.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 639039P W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA Z ODPROWADZENIEM WODY DO RZEKI NER na terenie działek nr 271, 168, 170/1, 53, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf