Obwieszczenie AU.6733.2.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM – DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH na terenie działek nr 2986/33, 3646/1, 3646/2, 3646/8, 3646/4, am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf